Ve venkovní expozici Návštěvnického střediska Vodní dům je umístěna záchranná populace kuřičky hadcové. Tento způsob ochrany, kdy se ohrožený druh pěstuje mimo svá přirozená stanoviště, se nazývá ex-situ ochrana. Prvním krokem bylo vybudování stabilní hadcové skály porostlé přirozenou hadcovou vegetací. Na základě genetické studie pak byla vybrána vhodná populace, v přírodě sebrána semena a předpěstovány semenáčky kuřičky. Jak semena, tak i předpěstované rostliny pak budou umístěny na hadcovou skálu.