Kuřička je vázána na hadcový podklad, nahromadění humusu vede k jejímu potlačení. Z tohoto důvodu probíhá na vybraných místech s vysokou vrstvou humusu nebo s kyselým podložím mechanické odstranění této vrstvy. V přístupných místech mimo 1. ochranné pásmo vodního zdroje využíváme bagr, na většině území se provádějí práce ručně.