27. ročník výtvarné a 24. ročník literární soutěže pro základní a střední školy okresů Benešov a Praha-západ na téma
Příroda v ČR – Natura 2000
Ohrožené druhy rostlin a živočichů a ochrana přírodních stanovišť v ČR