Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny uspořádal pro své členy a dobrovolníky z řad pěstitelů kuřičky hadcové exkurzi na lokalitu Hadce u Želivky. To je jedno ze dvou posledních míst na světě, kde se ještě kuřička vyskytuje.