Mokřiny s výskytem několika vzácných rostlinných druhů, velmi bohaté na bezobratlé.