Kosiště je přezdívka pro zajímavou botanickou lokalitu na Českolipsku. Významná je jako biotop tučnice české (Pinguicula bohemica) a mnoha dalších mokřadních druhů.