Přírodní památka u Strakonic s výskytem mnoha druhů zejména vstavačovitých.