Přírodní památka v blízkosti Prahy s významnými xerotermními a skalními společenstvy. Roste tu například vzácný křivatec český.