Obec Poděvousy ve spolupráci s místním TJ Sokol Poděvousy by chtěli poděkovat organizaci BESIP za spolupráci a přípravu DĚTSKÉHO DNE V PŘÍRODĚ S BESIPEM. V letošním roce nám počasí přálo, zúčastnilo se 44 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Velké poděkování patří koordinačnímu subjektu BESIP (bezpečnosti silničního provozu), jako samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. pí. Václavě Ircingové, Automotoklub České republiky, pí. Petře Andrlové Svobodové za plyšáčky a pí. Martině Liškové za sladkosti. Všem zúčastněným děkujeme za fotografie. Vážíme si vaší podpory a těšíme se na příští ročník.