V průběhu Druhé světové války přišlo o život 360 000 našich obyvatel. 195 000 z nich zahynulo v koncentračních táborech a na popravištích. Všechny tyto oběti připomněla vzpomínková akce spolku Publicum Commodum, zorganizovaná za podpory Městské části Praha 1 v bývalém Petschkově paláci v ulici Politických vězňů, kde bylo za války sídlo gestapa a kde dnes sídlí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Všechny přítomné, včetně žáků a pedagogů ZŠ Vodičkova a ZŠ Brána jazyků, přivítala předsedkyně Publicum Commodum a členka Zastupitelstva hl. m. Prahy Jaroslava Janderová, která vyzdvihla důležitost setkávání pamětníků, kterých už bohužel příliš není, a mladé generace, která se teprve seznamuje s naší historií.

„Ráda bych poděkovala oběma základním školám, že se akce zúčastnily a že se hlavně samy aktivně zapojily do tvorby programu,“ uvedla Jaroslava Janderová a dodala: „Jsem velmi ráda, že v těchto prostorách, kde byli mučeni stateční a často velmi mladí lidé, mohu přivítat dnešní mladé lidi. Že i v tomto ponurém prostředí můžeme slyšet dětský smích a že nám také v dnešní generaci vyrůstají občané, kteří se budou umět postavit na správnou stranu.“

Žáci obou škol si při příležitosti pietního shromáždění připravili kulturní program, za který byli právem odměněni potleskem. „Spolku Publicum Commodum patří za jeho osvětové akce a shromáždění velké poděkování, protože zejména dětem a mladé generaci zprostředkovává zásadní události našich dějin a osobní příběhy lidí, které osudově poznamenala totalita, komunistická i nacistická, a kteří jsou příkladem statečnosti a nezlomnosti. A kteří zároveň dokážou oslovit mladé lidi a zprostředkovat jim srozumitelně a názorně osudové okamžiky,“ ocenila radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která se akce v Petschkově paláci rovněž zúčastnila.

Hlavním a tradičním hostem shromáždění byl plukovník Rudolf Roubíček, který se jako šestnáctiletý chlapec dostal přes Terezín do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Zažil ale i další hrůzná místa a v závěru války byl v pochodu smrti, z kterého jej vysvobodila americká armáda. Svůj válečný příběh popsal v knize Přežít tohle peklo stůj co stůj, kterou vydalo Publicum Commodum a která je v knihovnách základních škol.

„Dětství byl nádherný čas. Žili jsme tak nádherně, že to, co přišlo poté, bylo peklo,“ zahájil své vyprávění v Petschkově paláci Rudolf Roubíček, který pocházel ze čtyř dětí. Maminka a dvě sestry byly ihned po příjezdu do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka) odvlečeny do plynové komory.

Samotného pana Roubíčka před stejným osudem zachránila statečnost otce, který se postavil obávanému Mengelemu a prohlásil, že on i jeho dva synové jsou připraveni a schopni tvrdě pracovat. Mengele díky tomu Rudolfa vrátil zpět z cesty do plynu, kam ho při rozdělování krátce předtím poslal.

Pan Roubíček dětem vylíčil utrpení, hladovění a nemoci, které byly každodenní součástí života v lágru. „Nevím, co to se mnou je, ale sedmkrát jsem byl jen vteřiny od smrti, ale vždy jsem se z toho dostal,“ prohlásil muž, který se smrti vzepřel, i když vážil pouhých čtyřiadvacet kilogramů.

Za své vyprávění si Rudolf Roubíček vysloužil od dětí i dalších hostů dlouhý a zasloužený potlesk.

Další informace: www.publicumcommodum.cz, www.totalita.cz