Cihelna 2019 — Setkávání na cihelně


Během Akce Cihelna 2019 se uskutečnila řada zajímavých setkání, která byly završením celoroční spolupráce s pořádajícími subjekty. Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří zvládli velký nápor návštěvníků a ještě více děkujeme a jsme vděční všem, kteří přišli na akci a nezapomněli navštívit naše významné národní pamětní místo - Pěchotní s rub K-S 14 „U cihelny“.

foto: Michaela Wecker, Muzeum K-S 14