Druhé setkání seniorů obce PRŽNO proběhlo dne 16. září 2017

foto: Vladimír Kutlvašr
www.foto.kutlvasr.cz