V 15 hodin na nádvoří školy pronesl první slova ředitel ZŠ Paskovská, Mgr. Radek Pollo. Po té se ujal mikrofonu Vladimír Cigánek, náměstek primátora. Dalším hostem byl doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. děkan Pedagogické fakulty OU a své slovo pronesl i starosta Hrabové, Igor Trávníček. Děti základní školy zazpívaly a všichni návštěvníci či pamětníci se mohli v prosincovém odpoledni zahřát vánočním punčem či horkým čajem.
Po oficiálním zahájení začala volná prohlídka prostor školy s ukázkami činnosti či dovednosti žáků.
V jedné třídě byly soustředěny dobové materiály a fotografie žáků školy, ve kterých se opravdu velmi náruživě listovalo. Každý z bývalých žáků školy se chtěl na historických fotografiích najít ... :)
Odpolední program byl zakončen v tělocvičně, kde se žáci školy předvedli jak v pohybu, tak i ve zpěvu. Potlesk, který vždy následoval po jednotlivých vystoupeních byl jednoznačnou odměnou za perfektní výkon účinkujících ... :)