Přednáška doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D., z Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, s názvem "Kdo byl Vilém Závada ?".
Zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Hrabová