21. března 2018 pozval starosta Igor Trávníček občany na další besedu, která se uskutečnila v zasedací místnosti úřadu Ostrava Hrabová. Občané se tázali, vyjadřovali, kritizovali... Hlavní téma, další rozvoj Hrabové ...