Slavkov u Brna
Přestože Slavkov u Brna patří mezi malá města, jeho jméno je proslavené po celém světě. Nedaleko od města se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů, která nadlouho změnila mapu Evropy. Turistickou dominantou je barokní zámek, který patří k největším a nejnavštěvovanějším na jižní Moravě. Jeho současnou podobu mu vtiskl vlivný rod Kouniců, díky němuž se Slavkov několikrát stal svědkem významných událostí Habsburské říše.