Pavel Sklenář http://psklenar.cz

Help: 3. A - třídní?