1. dubna 2018:
Aprílově velikonoční procházka přes Dolní Sejfy do Antonínova údolí.