Autobusový výjezd pro odborníky a veřejnost se uskutečnil v sobotu 20. října 2018. Cílem exkurze byl Vodní dům a okolí vodní nádrže Želivka/Švihov. Akci zajistily organizace Zvonečník, Platforma pro krajinu, Koalice pro řeky a Živá voda, za podpory programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů Strategie AV 21.