KM Jilemnice 28. - 29. ledna 2019
Vzácný obraz Františka Kavána Kotel v Krkonoších se vrátil po restaurování zpět do muzea. Převoz z Prahy a následnou instalaci zajistila hořická firma Stěhování bez dřiny. Obraz zrestauroval Jiří Mašek, na restaurování rámu se podílel Martin Radil. Restaurování mistrovského díla bylo součástí projektu Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Jilemnice, který podpořila Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.