Ekologická platforma Zvonečník uspořádala pro své členy, příznivce a další zájemce ve dnech 19.- 20. července Krkonošskou ekoakademii. V pátek proběhla přednáška a beseda s ředitelem Správy KRNAP PhDr. Robinem Böhnischem a Mgr. Andreou Svobodovou, která má na starost péči o trvalé travní porosty v KRNAP a jeho ochranném pásmu. Navštívily se Braunovy Boudy a Modrý důl, ve kterém v současné době probíhá v rámci Programu péče o krajinu pastva ovcí.