Ešte raz vidieť, ešte skúsiť, ešte zažiť , prežiť, cítiť