Veškeré naše fotografie z akcí, kterých se účastníme nebo které pořádáme pro naše zákazníky i pro potencionální zájemce o vozy BMW. Na fotografie se vztahuje vlastnické právo společnosti Stratos Auto, spol. s r.o. Fotografie slouží k osobní potřebě a zakazuje se jejich užití pro reklamní či propagační účely.