Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. tímto souhlasí s volným užitím v tištěné či elektronické podobě níže uvedených dokumentů jakými jsou zejména schémata, piktogramy, grafické prvky apod. (dále jen "Dílo"), a to za dále uvedených podmínek (ať již při samostatném užití Díla nebo v případě spojení Díla s jiným dílem nebo při zařazení Díla do díla souborného):
- při užití Díla bude vždy uveden zdroj v tomto tvaru "zdroj: Česká agentura pro standardizaci"
- Dílo nelze jakkoliv upravovat či jinak měnit
- Dílo bude užitou výlučně za účelem osvěty nebo vzdělávání, užití Díla za komerčním účelem není povoleno
Stažením kteréhokoliv níže uvedeného Díla potvrzujete, že jste se s výše uvedenými podmínkami jeho užití seznámili a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasíte.