Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK
je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné
činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního
vzdělávání především na území Středočeského kraje.