Fotografuji převážně sportovní, kulturní a společenské akce v Benešově a okolí.