Obrázky nakreslily děti z MŠ U Krtečka v Radonicích