"Fotím, kudy chodím."
www.radovanbazger.cz
radovanbazger@gmail.com
Tel: +420 704 373 101