Ukázka prací účastníků kroužku Digitální fotografie a počítačová grafika ve školním roce 2016/2017.