A aniž bychom tušily ....
Ještě tentýž den, ale teď už jinde jsme, je to jiná vesnice.
Neplánovaná a příjemná výpomoc na zámku Radim. Renesanční dvorský tanec a noční prohlídky. Bu bu bu ...