Výjimečné kratochvíle na kouzelném Karlštejně, časoprostor na míle vzdálen běžnému shonu, veselost, smích, společné cíle přátel, naplněné člověčenství ...
Přejeme krásný podzimní čas, Vaše Salome.