Poslední akce, dvanácté Salome sezóny, pro nás již tradičně znamenala cestu do Strančic na tamější Festival řemesel a jablečné slavnosti.

Letos jsme především maličkým divákům představily dvorské renesanční tance v podání pětice urozených dam. Jednalo se o dva taneční vstupy zakončené výukou jednoduchého tanečku.

Pauzu mezi vystoupeními jsme si krátily fotografováním na místním nádraží. Pan průvodčí, stejně jako paní u okénka byli velice vstřícní. Dokonce jsme byly pozvány do vlaku. Lákavé nabídky jsme nevyužily, neboť v tu dobu již některé dámy stoupaly vzhůru schodištěm.

Doufáme, že jsem zpestřily den nejen sobě.