Přebuz, město na konci světa.
Dříve byla Přebuz městem horníků a cínovce. Dějiny dolování cínovce a kamence začínají již r. 1590 a skončily jejich opuštěním v roce 1948. Z bývalého hornického města je dnes Přebuz rekreačním střediskem ve středu vyhlášeného Přírodního parku Přebuz. V přírodním parku objevíme přírodní rezervace - Velké a malé jeřábí jezero, Velký a malý močál a Přebuzské vřesoviště.