Přebuz, město na konci světa.
Dříve byla Přebuz městem horníků a cínovce.  Dějiny dolování cínovce a kamence začínají  již r. 1590 a skončily jejich opuštěním v roce 1948. Z bývalého hornického města je dnes  Přebuz rekreačním střediskem ve středu  vyhlášeného Přírodního parku Přebuz.  V přírodním parku objevíme přírodní rezervace - Velké a malé jeřábí jezero, Velký a malý močál a Přebuzské vřesoviště.