SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SEVERÁČKU

19. května 2018 | Divadlo F. X. Šaldy

Foto | Karel Kašák