SLAVNOSTNÍ PŘEJMENOVÁNÍ PARKU JIŘINY A MILANA UHERKOVÝCH

Neděle 20. května 2018

Foto | Karel Kašák