Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji! Veškeré fotografie slouží pouze k ilustračním, divadelním účelům!

Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor uvedených fotografií důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních web stránkách s odkazem nebo sdílení povoleno. Mgr. Roman Sýkora (Romek Sikin)