Zakladajúce stretnutie zboru:
5.10..2017 vznikol 82. zbor skautov Sereď
s názvom Polaris.