Choryně > Choryňská stráž > Ptačí pozorovatelna u Bečvy > Choryně

https://sohajek.cz/chorynska-straz-po-naucne-stezce/