Závodníky čeká horský terén s převážně těžkou podložkou, středně hustou až řídkou sítí cest a spoustou vrstevnic. Kameny, skály, potůčky, bažiny, hustníky, milíře - toho všeho je v prostoru závodu dostatek.