Výroční členská schůze TJKČT Ostrava Poruba spolek
23.1.2020