Zapraszamy do oglądania i przesyłania informacji o rozpoznanych osobach i miejscach. Dzięki temu będziemy w opisach umieszczać szersze informacje. Nasz e-mail: janzkolna1476@gmail.com