Kilkanaście zdjęć prezentujących nasze miasto zimą w drugiej połowie lat siedemdziesiątych (prawdopodobnie 1977). Jak widać śniegu było tyle co tegorocznej zimy.