Ot fotki z rozgrywek najmłodszych kadr Orła Kolno.
Foto. F. Jurczenia