Čistírna odpadních vod (ČOV) Strakonice, rekonstrukce plynojemu - září 2017 až leden 2018.
V letech 1995 až 1996, během rozšíření a modernizace ČOV Strakonice, byl vybudován také suchý plynojem P 500, výrobce TMS, a.s. Pardubice, divize Biogas, určený k uskladnění produkovaného kalového plynu. Během více než dvou desítek let používání plynojemu došlo k jeho opotřebení a tak byla firmou ECoGas Technology, s.r.o. z Klatov projektově zpracována jeho rekonstrukce, spočívající v náhradě stávajícího plynojemu moderním třímembránovým plynojemem italské firmy ECOMEMBRANE S.n.l. z Cremony. Průběh rekonstrukce zachycuje tato fotogalerie.
Lumika.Cz, TS Strakonice (c) 2018
tsst@lumika.cz