» Egar Tatranská perla
*11. 6. 2011 / nežijící
Krevní linie : IBRO
Číslo čipu: 956000001469112
DKK: C/A
Chovný: ANO
Bonitační kód: 5/J1AMR/6
Matka: » Beáta Janin ranč
Otec: » Jerry Biely lev