Arcidiecézní setkání mládeže 2021
Motto setkání: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16)
Foto: Člověk a Víra; Dominik Polanský
a foto ADCM