I v Janovicích jsou jarmarky. Tento byl spojen s vystoupením dětí v tělocvičně ZŠ Janovice. Stánky před školou nabízely dobroty a ve velké pergole pak proběhlo vystoupení souboru Ondráš a Ondrášek - a to i přes úporný mráz, který právě vládl.