Odhalení pomníku
Před školou byl odhalen pomník válečnému pilotovi Zbyšku Nečasovi, který škole odkázal své cenné deníky.