Školní družina
Všechna oddělení školní družiny mají své vlastní místnosti, což ve školách nebývá zvykem. Ve všech odděleních budeme navíc brzy měnit nábytek.