Záchranným stanicím pro volně žijící živočichy můžete přispět prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi různými způsoby:

PŘEVODEM NA SBÍRKOVÝ ÚČET
Přímým převodem finančního daru na sbírkový účet 33553322/0800. Pokud chcete podpořit konkrétní záchrannou stanici ve sbírce, přidejte k platbě prosím variabilní symbol stanice.

DÁRCOVSKOU SMS
Darování pomocí SMS zprávy je velmi oblíbeným způsob, jak podpořit záchranné stanice. Můžete poslat částky ve výši 30, 60 nebo 90 Kč a Vaše podpora může být trvalá nebo jednorázová. Darovací SMS zprávy spravuje Fórum dárců.
Příklady několika možných typů darovacích zpráv:
Jednorázová DMS zpráva ve výši 90 Kč: DMS ZVIREVNOUZI 90
Trvalá DMS zpráva ve výši 30 Kč: DMS TRV ZVIREVNOUZI 30
Jednorázová DMS zpráva ve výši 60 Kč pro konkrétní stanici, např. stanice Aves Kladno: DMS ZVIREVNOUZI KLADNO 60

Další možnosti podpory, podrobnosti ke sbírce, hesla a variabilní symboly pro podporu jednotlivých stanic najdete na adrese Podpořte nás - Záchranné stanice (zvirevnouzi.cz)

Děkujeme!